Motorové vozíky

Školenia:

  • základné školenie obslúh motorových vozíkov (všetkých tried a druhov)
  • rozširovacie školenie na ďalšie typy motorových vozíkov
  • aktualizačná odborná príprava (1x za 5 rokov)
  • opakované školenie ( 1x za rok )
  • školenie obslúh na nabíjanie a výmenu batérii
  • školenie obslúh pre zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie (napr.hydraulické kliešte)
  • vykonávanie pravidelných ročných technických prehliadok
  • odborné poradenstvo v oblasti motorových vozíkov
  • vystavenie EU preukazu obsluhy vodiča VZV
  • vedenie evidencie obslúh a motorových vozíkov a automatické upozornenia na potrebu opakovaného školenia, aktualizačnej odbornej prípravy a kontroly technického stavu v zákonných termínoch.