Naše služby

BOZP
   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Vypracovanie dokumentácie
   Podrobné a dôkladné vypracovanie dokumentov pre účely BOZP

Školenia z BOZP
   Teoretické aj praktické kurzy pre zamestancov

Ochrana pred požiarmi (OPP)
   Kontroly, revízie predaj a servis

Zdvíhacie zariadenia
   Výcvik a vzdelávanie osôb pre obsluhu

Vysokozdvižné vozíky
   Školenia pre obsluhu, technické prehliadky, preukazy vodiča

Koordinátor BOZP
   Zabezpečuje projektovú dokumentáciu a bezpečnosť na stavenicku

Hygiena práce
   Prevádzkové poriadky a meranie faktorov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque facilisis semper enim, vel luctus leo dictum venenatis. Proin ac justo non orci rutrum ullamcorper.