Ochrana pred požiarmi (OPP)

 • zabezpečujeme výkon špecialistu PO
 • výkon požiarneho technika dodávateľským spôsobom
 • školenie vedúcich zamestnancov
 • školenie protipožiarnych hliadok a zabezpečenie PO v mimopracovnom čase
 • školenie zamestnancov
 • komplexné poradenstvo v oblasti PO
 • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch a technológiách spoločnosti -preventívna a represívna protipožiarna ochrana
 • zhodnotenia skutočného stavu plnenia základných požiadaviek v oblasti PO
 • Predaj – servis – kontrola protipožiarnych zariadení
 • kontrola hydrantov a požiarneho rozvodu
 • vypracovanie predpisov a pravidiel v PO

Kontroly a revízie požiarne bezpečnostných zariadení a vecných prostriedkov požiarnej ochrany

 • zariadení pre únik osôb pri požiari – núdzové osvetlenie, bezpečnostné a výstražné zariadenia
 • zariadenia pre obmedzenie šírenie požiaru – požiarne dvere, vodné clony, požiarne prepážky a upchávky
 • náhradné zdroje a prostriedky určené k zaisteniu prevádzkyschopnosti požiarne bezpečnostných zariadení
 • požiarne vodovody, suchovody, hadicové zariadenia
 • prenosné hasiace prístroje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque facilisis semper enim, vel luctus leo dictum venenatis. Proin ac justo non orci rutrum ullamcorper.