Hygiena práce

Dokumentácia

  • Zabezpečujeme vypracovanie prevádzkového poriadku
  • Zabezpečujeme vypracovanie posudku o riziku pre hluk
  • Zabezpečujeme vypracovanie posudku o riziku chemických faktorov v pracovnom prostredí

Meranie faktorov v pracovnom prostredí

  • Zabezpečujeme meranie chemických faktorov v pracovnom prostredí
  • Zabezpečujeme meranie hluku
  • Zabezpečujeme meranie vibrácii
  • Zabezpečujeme meranie prašnosti
  • Zabezpečujeme meranie osvetlenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque facilisis semper enim, vel luctus leo dictum venenatis. Proin ac justo non orci rutrum ullamcorper.